Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Re: [mozvn] Kết quả cuộc bầu cử contributors của Mozilla VN

Hi Huy et al,

Mình sẽ làm việc trực tiếp với các anh/chị đã được ban thư ký, cộng đồng bầu vào các nhóm làm việc.

Để nghị mọi người gửi riêng email tới vuhung để nhận thông tin account (xem email trước)

Đề nghị Huy + ban thư ký liên lạc các ứng viên đăng ký và theo dõi các kênh cộng đồng:
- Mailing list community-vietnam@lists.mozilla.org
- Facebook: https://www.facebook.com/groups/mozvn/

Các bác đã trúng cử:
Đề nghị viết email tự giới thiệu, chào cộng đồng gửi lên 2 kênh:
- Mailing list community-vietnam@lists.mozilla.org
- Facebook: https://www.facebook.com/groups/mozvn/

Công bố email "chào cộng đồng" lên website mozilla.vn

Ban thư ký đã giải tán.

Ngày 2012/11/22 7:11, Ngô Huy viết:
Chào anh Hưng và mọi người !

Em đề nghị bàn giao quyền root cho nhóm (gửi lại cho 1 trong 3 người trúng cử, người đó sẽ setup account cho 2 người còn lại với sudo ), các users cũ được giao quyền cố vấn hoặc hạ xuống sudo limited. Việc chia ai giữ root và ai sudo sẽ do nhóm quyết định nội bộ.
Mình sẽ chuyển quyền root cho cả 3 người khi nhận thông tin của *cả 3* người.

Đề nghị:
- Quyền sudo của những user hiện tại, các bác giữ nguyên (chỉ có vuhung)
 - Không thay đổi root password, không sử dụng account này
Các bác OK rồi em sẽ bàn giao.
Các account dùng với mục đích "backup", nhà em sẽ không làm gì đâu, hạn chế login.


Việc remove hay giữ lại acc ( nhất thiết hạ quyền cũ là điều cần thiết) sẽ được xem xét nhưng sẽ toàn quyền nhóm quyết định nếu được sự nhất trí cao của nhóm và góp ý cộng đồng.

Các bác ở nhóm sysadmin cứ bàn đi.

Với website và ML cũng tương tự như vậy.


Thành quả của người đi trước là đáng tôn trọng nhưng những gì chưa tốt cần cải tiến thì cải tiến.
*Các vấn đề kĩ thuật sẽ được bàn luận với lý lẽ dẫn chứng đầy đủ. Mọi luận điệu không có lý lẽ dẫn chứng đều cảm tính.*

- "Ông làm kém bỏ mẹ": Không nên nói.
- Chỗ này/chỗ kia chưa hợp lý, em sẽ/đã sửa thế này: Mình rất ủng hộ.


--  Best Regards, Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興) vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16. http://www.facebook.com/nguyenvuhung Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/ Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/ Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/ Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/  Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét