Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

Mozilla nâng cấp Thunderbird: Phiên bản 17

Theo tin từ Mozilla, Thunderbird - trình mailer - do Mozilla phát triển,
đã được chính thức nâng cấp lên phiên bản số 17.

Theo Mozilla, ThunderBird đã được ngừng thêm chức năng mới (quan trọng)
và chỉ những cải thiện nhỏ, thay đổi về bảo mật hoặc rất quan trọng mới
được tích hợp và cập nhật.

Khác với cách đánh số phiên bản trước đây, số phiên bản 17 (tăng từ 16)
không có nghĩa rằng chức năng mới và quan trọng được thêm vào mà Mozilla
chỉ muốn số phiên bản của Thunderbird và Firefox giống nhau.

Những thay đổi chính trong bản Thunderbird 17 bao gồm: Ngừng hỗ trợ Mac
OS X 10.5, sửa nhiều lỗi bảo mật, cải thiện công năng.

Tham khảo:
https://www.mozilla.vn/
https://www.facebook.com/groups/mozvn/
https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/17.0/releasenotes/?uri=/thunderbird/releasenotes&locale=vi&platform=win32&version=17.0

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét