Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Re: [mozvn] Kết quả cuộc bầu cử contributors của Mozilla VN

Hi Huy et al,

Mình sẽ làm việc trực tiếp với các anh/chị đã được ban thư ký, cộng đồng bầu vào các nhóm làm việc.

Để nghị mọi người gửi riêng email tới vuhung để nhận thông tin account (xem email trước)

Đề nghị Huy + ban thư ký liên lạc các ứng viên đăng ký và theo dõi các kênh cộng đồng:
- Mailing list community-vietnam@lists.mozilla.org
- Facebook: https://www.facebook.com/groups/mozvn/

Các bác đã trúng cử:
Đề nghị viết email tự giới thiệu, chào cộng đồng gửi lên 2 kênh:
- Mailing list community-vietnam@lists.mozilla.org
- Facebook: https://www.facebook.com/groups/mozvn/

Công bố email "chào cộng đồng" lên website mozilla.vn

Ban thư ký đã giải tán.

Ngày 2012/11/22 7:11, Ngô Huy viết:
Chào anh Hưng và mọi người !

Em đề nghị bàn giao quyền root cho nhóm (gửi lại cho 1 trong 3 người trúng cử, người đó sẽ setup account cho 2 người còn lại với sudo ), các users cũ được giao quyền cố vấn hoặc hạ xuống sudo limited. Việc chia ai giữ root và ai sudo sẽ do nhóm quyết định nội bộ.
Mình sẽ chuyển quyền root cho cả 3 người khi nhận thông tin của *cả 3* người.

Đề nghị:
- Quyền sudo của những user hiện tại, các bác giữ nguyên (chỉ có vuhung)
 - Không thay đổi root password, không sử dụng account này
Các bác OK rồi em sẽ bàn giao.
Các account dùng với mục đích "backup", nhà em sẽ không làm gì đâu, hạn chế login.


Việc remove hay giữ lại acc ( nhất thiết hạ quyền cũ là điều cần thiết) sẽ được xem xét nhưng sẽ toàn quyền nhóm quyết định nếu được sự nhất trí cao của nhóm và góp ý cộng đồng.

Các bác ở nhóm sysadmin cứ bàn đi.

Với website và ML cũng tương tự như vậy.


Thành quả của người đi trước là đáng tôn trọng nhưng những gì chưa tốt cần cải tiến thì cải tiến.
*Các vấn đề kĩ thuật sẽ được bàn luận với lý lẽ dẫn chứng đầy đủ. Mọi luận điệu không có lý lẽ dẫn chứng đều cảm tính.*

- "Ông làm kém bỏ mẹ": Không nên nói.
- Chỗ này/chỗ kia chưa hợp lý, em sẽ/đã sửa thế này: Mình rất ủng hộ.


--  Best Regards, Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興) vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16. http://www.facebook.com/nguyenvuhung Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/ Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/ Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/ Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/  Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Re: [mozvn] Kết quả cuộc bầu cử contributors của Mozilla VN

Chào các bác,

Vào 23:36 Ngày 21 tháng 11 năm 2012, Ngô Huy <huynhok.uit@vnoss.org> đã viết:
1. Quản trị hệ thống Linux của website mozilla.vn

+ Nguyễn Hà Dương

+ Trương Anh Tuấn

+ Ngô Quốc Huy

Các bác gửi riêng em:
- public key
- email
- số điện thoại
- Instant messenger ID (yahoo, skype, FB...)
và em sẽ gửi lại account với quyền sudo everything.

Mong các bác OK theo nguyên tắc
- Tôn trọng thành quả của người đi trước
- Không remove account, quyền của những user có sẵn
 
2. Quản lí nội dung website mozilla.vn.

+ Đàm Tiến Long

+ Nguyễn Phan Hải

+ Vũ Khắc Việt


Các bác gửi riêng em:
- public key
- email, username sử dụng tại mozilla.vn
- số điện thoại
- Instant messenger ID (yahoo, skype, FB...)
và em sẽ gửi lại account với quyền admin.

Mong các bác OK theo nguyên tắc
- Tôn trọng thành quả của người đi trước
- Không remove account, quyền của những user có sẵn

 
3. Quản lý nhóm thư cộng đồng Mozilla VN

+  Trương Anh Tuấn

+ Ngô Quốc Huy

+ Vũ Khắc Việt


Các bác gửi riêng em:
- public key
- email sử dụng để đăng ký vào mailing list tương ứng
- số điện thoại
- Instant messenger ID (yahoo, skype, FB...)
và em sẽ gửi lại account với quyền sudo everything.

Mong các bác OK theo nguyên tắc
- Tôn trọng thành quả của người đi trước
- Không remove account, quyền của những user có sẵn

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

Vietnamese SUMO (Support.Mozilla.Org)


Chào các bác,

*Dự án* hỗ trợ người dùng Mozilla products cho thành một dự án con của mainstream các bác nhỉ?
-> https://support.mozilla.org/vi/kb/superheroes-wanted
-> Dịch + tổ chức, thực hiện trợ giúp ở đây: http://support.mozilla.org/vi/home

Tham khảo thêm:
http://blog.mozilla.org/sumo/
http://www.mozilla.vn/blog/

--  Best Regards, Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興) vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16. http://www.facebook.com/nguyenvuhung Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/ Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/ Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/ Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/  Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Mozilla nâng cấp Thunderbird: Phiên bản 17

Theo tin từ Mozilla, Thunderbird - trình mailer - do Mozilla phát triển,
đã được chính thức nâng cấp lên phiên bản số 17.

Theo Mozilla, ThunderBird đã được ngừng thêm chức năng mới (quan trọng)
và chỉ những cải thiện nhỏ, thay đổi về bảo mật hoặc rất quan trọng mới
được tích hợp và cập nhật.

Khác với cách đánh số phiên bản trước đây, số phiên bản 17 (tăng từ 16)
không có nghĩa rằng chức năng mới và quan trọng được thêm vào mà Mozilla
chỉ muốn số phiên bản của Thunderbird và Firefox giống nhau.

Những thay đổi chính trong bản Thunderbird 17 bao gồm: Ngừng hỗ trợ Mac
OS X 10.5, sửa nhiều lỗi bảo mật, cải thiện công năng.

Tham khảo:
https://www.mozilla.vn/
https://www.facebook.com/groups/mozvn/
https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/17.0/releasenotes/?uri=/thunderbird/releasenotes&locale=vi&platform=win32&version=17.0

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.