Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Re: [mozvn] Kết quả cuộc bầu cử contributors của Mozilla VN

Chào các bác,

Vào 23:36 Ngày 21 tháng 11 năm 2012, Ngô Huy <huynhok.uit@vnoss.org> đã viết:
1. Quản trị hệ thống Linux của website mozilla.vn

+ Nguyễn Hà Dương

+ Trương Anh Tuấn

+ Ngô Quốc Huy

Các bác gửi riêng em:
- public key
- email
- số điện thoại
- Instant messenger ID (yahoo, skype, FB...)
và em sẽ gửi lại account với quyền sudo everything.

Mong các bác OK theo nguyên tắc
- Tôn trọng thành quả của người đi trước
- Không remove account, quyền của những user có sẵn
 
2. Quản lí nội dung website mozilla.vn.

+ Đàm Tiến Long

+ Nguyễn Phan Hải

+ Vũ Khắc Việt


Các bác gửi riêng em:
- public key
- email, username sử dụng tại mozilla.vn
- số điện thoại
- Instant messenger ID (yahoo, skype, FB...)
và em sẽ gửi lại account với quyền admin.

Mong các bác OK theo nguyên tắc
- Tôn trọng thành quả của người đi trước
- Không remove account, quyền của những user có sẵn

 
3. Quản lý nhóm thư cộng đồng Mozilla VN

+  Trương Anh Tuấn

+ Ngô Quốc Huy

+ Vũ Khắc Việt


Các bác gửi riêng em:
- public key
- email sử dụng để đăng ký vào mailing list tương ứng
- số điện thoại
- Instant messenger ID (yahoo, skype, FB...)
và em sẽ gửi lại account với quyền sudo everything.

Mong các bác OK theo nguyên tắc
- Tôn trọng thành quả của người đi trước
- Không remove account, quyền của những user có sẵn

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook  Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật, Vietnamese LibreOffice, Mozilla & Firefox tiếng Việt

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét