Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Re: [VFOSSA] Đầu tư cho các early startups sử dụng open source2012/4/5 Ngon Pham <phamhuungon@gmail.com>
Ai có nhu cầu, Ngôn có thể giới thiệu

http://blog.5desire.com/post/20459910187/5desire-webfwd-program

Hay lắm Ngôn! Thanks Ngôn chia sẻ thông tin.

Bên Indonesia họ làm trước mình nhiều.--

Từ từ mình sẽ follow tiếp vụ này

Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét