Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

Lỗi Firefox 11 trên Win 7

Xem hình:

Dải màu xanh chỉ xuất hiện với Firefox (không xuất hiện với IE 9 và Chrome) trên Windows 7 64 bit.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét