Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012

Firefox performance improvement

Firefox có lẽ đang bloated.

Nhưng nếu người dùng bị bloated, có vấn đề về performance khi cài nhiều plugin thì đó là lỗi cấu trúc của Firefox trong quản lý (memory của) addon, cách duyệt các addon.

Về memory usage (improvement) cho đến FF 10, bài này rất đáng tham khảo:

- FF tự vượt lên chính mình, nhưng vẫn chưa vượt qua Chrome.

http://www.slideshare.net/nnethercote/notes-on-reducing-firefoxs-memory-consumption

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the obove is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét