Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Foxconn (sẽ) tuyển 3000 người làm cho dự án Firefox OS mobile: http://www.itworld.com/361807/foxconn-hire-3000-support-firefox-os-and-software-development


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét