Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Mozilla browser's security

Electrolysis là dự án giúp Mozilla browser có chức năng sandboxing
(theo nghĩa mà Chrome dùng) và độc lập hóa plugin để tăng tính bảo
mật.

Dự án này đã chậm hơn 1 năm 7 tháng.
Code của nó chỉ được tích hợp vào Fennec - là phiên bản mobile cho
Firefox - chứ không tích hợp trong Aurora nhánh chính của Mozilla
browser trên PC.

Chúc Mozilla thành công.

Tham khảo:

Về dự án Electrolysis:
https://wiki.mozilla.org/Electrolysis

Một kết quả so sánh browser được fund bởi Google:
http://www.forbes.com/sites/andygreenberg/2011/12/09/browser-study-sheds-light-on-firefoxs-insecurity-and-google-approves-this-message/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét