Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Arky's talk on Mozilla's web dev tools

Arky's talk on Mozilla's web dev tool on FOSS@HUS. Here is the slide

http://www.slideshare.net/playingwithsid/firefox-web-developer-tools

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét