Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Mozilla giới thiệu bản thử nghiệm Firefox Marketplace

Bản thử nghiệm Firefox Aurora Marketlace trên Android được Mozilla Foundation chính thức công bố vào ngày 18 tháng 10 năm 2012.

Đây là một dạng "chợ" theo mô hình mở, giống như mọi dịch vụ và công nghệ mà Mozilla giới thiệu với thế giới, tương tự như Google PlayApple App Store.

Cũng theo Mozilla, người dùng có thể thử nghiệm "chợ" trên phiên bản "siêu beta" với codename "Aurora" của trình duyệt Mozilla Firefox, dự định được cho ra lò chính thức vào năm 2013.

Nguồn tham khảo:
1. https://hacks.mozilla.org/2012/10/firefox-marketplace-aurora/
2. https://blog.mozilla.org/futurereleases/2012/10/18/firefox-marketplace-aurora-release-2/

--  Best Regards, Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng ) vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16. http://www.facebook.com/nguyenvuhung Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source: http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/ Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/ Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/ Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/  Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét