Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Chrome (Sandbox) Hacked In 5 Minutes At Pwn2Own

Những tưởng Chrome Sandbox vững trãi; hóa ra nó bị crack trong 5 phút
sau khi Google tuyên bố giải thưởng $1M cho ai crack được Chrome.

Xem:
Hack trong 5 phút
https://twitter.com/#!/Pwn2Own_Contest/status/177507645190705153
http://blog.chromium.org/2012/02/pwnium-rewards-for-exploits.html
"Khảo sát" khá bias chỉ ra rằng Chrome secure nhất trong số các
browser. Bài phân tích này tập trung chủ yếu vào chức năng Sandboxing
của Chrome http://arstechnica.com/business/news/2011/12/chrome-sandboxing-makes-it-the-most-secure-browser-vendor-study-claims.ars

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét